Snickarper

Hantverkskunnande blir bara mer värt ju längre erfarenhet man har. Här är SnickarPer med erfarenhet från 1935! Nu nystartar man med en helt ny design av logotype, broschyr och hemsida, signerat Boombastic. Om man letar efter fönster och dörrar av absolut högsta hantverkskvalitet är det hit man ska ta sig. I samarbete med Soluzions.

Redesign logotype

Broschyr

Hemsida | www.snickarper.se